Inkopenvoor U!

Onze naam zegt het al, Inkopenvoor is erop gericht om onze dienstverlening aan te sluiten bij uw behoeften: Inkopenvoor U! Wij helpen uw organisatie zich te ontwikkelen door u te laten beschikken over een goede inkoopfunctie. Een inkoopfunctie die het primaire proces ondersteunt, die ontzorgt en belangrijke risico’s wegneemt door goede afspraken met leveranciers te maken.

Inkopenvoor richt zich op het overnemen van (delen van) de inkoopfunctie van uw organisatie. Onze dienstverlening kan op vele manieren worden ingevuld.

Wij kunnen:

• de gehele inkoopfunctie voor u verzorgen (van tactische inkoop (aanbesteding) tot en met bestellen en betalen);

• de zorg voor alle inkooppakketten voor onze rekening nemen. Wij verzorgen het aanbesteden en/of het contract- en leveranciersmanagement;

• dit ook voor bepaalde inkooppakketten doen. De tactische inkoopfunctie wordt dan als het ware uitbesteed. De operationele inkoopactiviteiten blijft u zelf verrichten;

• delen van de operationele inkoopactiviteiten voor u uitvoeren. Wij nemen bijvoorbeeld de bestelfunctie over en zorgen met (eigen) software voor een efficiënt goedkeuringsproces zodat de facturen zijn gecontroleerd en door u kunnen worden betaald.

De inkoopfunctie of delen daarvan kunnen wij voor onze rekening nemen.

Er kunnen verschillende redenen zijn om Inkopenvoor in te schakelen. Wij kunnen de volledige inkoopfunctie (met medewerkers) overnemen, omdat u daar zelf geen prioriteit aan wilt of kunt geven. Wij kunnen ook tijdelijk uw inkoopfunctie (en eventuele medewerkers) onder onze hoede nemen, om een stevige en professionele infrastructuur te ontwikkelen. De medewerkers blijven bij de organisatie in dienst, en na verloop van tijd (2-3 jaar) kunt u uw inkoopfunctie dan weer zelf invullen. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij een fusie van organisaties, waarbij de inkoopfunctie opnieuw moet worden ingericht. Maar ook organisaties die groeien en behoefte krijgen aan een professionele inkoopafdeling kunnen zich op deze wijze ontwikkelen.

Ongeacht welk motief u heeft; wij geven een kwaliteitsimpuls aan uw inkoopactiviteiten. Afhankelijk van uw motieven en ambities maken wij afspraken met elkaar over de best passende oplossing.