Structurele activiteiten uitvoeren

Ontzorgen door Inkopenvoor betekent ook zorgen voor structurele verbetering van uw inkooporganisatie. Het enkel uitvoeren van aanbestedingen en contractmanagement is daarvoor niet voldoende.

Welke motieven u ook heeft om met Inkopenvoor in zee te gaan, wij willen werken aan het inrichten van een goede inkoopinfrastructuur. Die ervoor zorgt dat processen beter, meer beheerst en meer rechtmatig verlopen. Enkele voorbeelden van zaken die tot de inkoopinfrastructuur behoren:

• Wij kunnen voor u de contractbeheerfunctie inrichten en uitvoeren, waardoor een compleet en actueel overzicht van alle inkoopovereenkomsten van uw organisatie ontstaat;

• Periodiek brengen wij in kaart waar de organisatie haar geld aan uitgeeft door een inkoopdiagnose (spendanalyse) uit te voeren. Per inkooppakket maken wij zichtbaar wie bij welke leverancier voor hoeveel euro’s inkoopt. Natuurlijk analyseren wij die informatie voor u en adviseren wij u over de uit te voeren optimalisaties;

• Wij maken voor u templates die ervoor zorgen dat een consistente en herkenbare wijze van werken gaat ontstaan in uw inkooporganisatie. De medewerkers van Inkopenvoor maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van standaarden en reeds beproefde werkwijzen;

• Ook werken wij met systemen (aanbesteden, bestellen, contractmanagement, contractbeheer). Dat kunnen systemen zijn waar u reeds mee werkt en goede ervaring mee heeft. Het kunnen ook systemen zijn die wij aan u voorstellen en waar wij vertrouwen in hebben;

• Wij leiden medewerkers in uw organisatie op om optimaal te werken met de inkoopinfrastructuur en begeleiden hen waar dat nodig is.