Werken met prestatieafspraken

Wij maken graag duidelijke afspraken over wat wij voor u gaan betekenen. Dit doen wij door samen met u de op te leveren resultaten zo concreet mogelijk te maken en aan deze resultaten service niveaus en een kostenplaatje te koppelen.

Het voordeel van deze prestatieafspraken is dat u als opdrachtgever weet waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten.

Omdat we gewend zijn een relatie voor langere termijn aan te gaan, spreekt het voor zich dat wij gezamenlijk de gemaakte afspraken goed in de gaten houden. Voldoen ze nog? Behoeven ze aanpassing? Minstens elk jaar vindt een evaluatie plaats over hoe goed het gaat en waar het beter kan. Waar nodig sturen wij samen met u bij.